NetTryck logo

NetTryk

NetTryk er et online system, som giver overblik og fuld kontrol over bestillinger af visitkort og tryksager så som brevpapir, konvolutter, følgeskrivelser, omslag, informationsblade m.m.

Fleksibilitet
NetTryk kan tilpasses en hvilken som helst organisation, uanset om der er én eller flere personer der skal kunne foretage eller godkende en bestilling.

Systemet giver mulighed for udskiftning af logo, som gør det fremtidssikret i forbindelse med design-/navneændring. Derved sikres en opdateret og ensartet profil for alle virksomhedens tryksager.
Med NetTryk spares tid på korrekturlæsning og administration. Endvidere opnås større sikkerhed for hurtig levering i aftalt kvalitet samtidig med, at risikoen mindskes for ekstra omkostninger, i forbindelse med fejl og misforståelser.

Når man som bruger er logget på systemet, har man fuldt overblik over egne visitkort og tryksager. De tilknyttede medarbejderes adgang og rettigheder i systemet, styres med individuelt tildelte logins og passwords.

Med få klik, kan der foretages nye bestillinger. Der kan foretages evt. rettelser af f.eks. telefonnr., adresser, navne m.v., og nyansatte kan tilføjes på visitkort-listen. Endvidere vises aftalt pris og leveringsdato.

Det fremgår også, hvilke tryksager der allerede er bestilt, og hvor i processen de er. Hertil kommer statistik over forbrug og tidligere bestillinger.
Med NetTryk samles bestillingerne på ét sted, og det er ikke længere nødvendigt huske på alverdens detaljer vedr. tidligere rettelser, oplag, priser, tryksteder m.m. Al tidsrøvende og besværlig kommunikation mellem bruger og trykkeri forsvinder.

Fordele ved NetTryk:
– Enkel og hurtig bestilling via internettet
– Statistik giver overblik over forbrug og bestillinger
– Store tidsbesparelser på korrektur, administration og intern håndtering
– Hurtig og sikker gennemførelse af rettelser og ændringer
– Korrekt udformning og kvalitet i overensstemmelse med kravene i designmanual
– Korte leveringstider

Demo >>